Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Środa 26.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Małkinia Górna

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t.  Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm. )

 

Z a w i  a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Instalowaniu  urządzeń towarzyszących składowisku odpadów przeznaczonych do przetwarzania odpadów na terenie instalacji PROSPRECO w m. Zawisty Podleśne, gm. Małkinia Górna „.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wpłynął w dniu 18 stycznia 2016r.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t.  Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm. ), niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy Małkinia Górna jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.

Z treścią raportu, opiniami, postanowieniami oraz dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, pokój nr 10, w godz. 8ºº - 16ºº, w terminie 21 dni tj. od 21 stycznia 2016r. do 10 lutego 2016r.

Zawiadomienie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu we wskazanym wyżej terminie. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia - zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t.  Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm. ).

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2016-01-21 12:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2016-01-21 12:35:13)
 
 
ilość odwiedzin: 2311474

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X