☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

                                                                     Małkinia Górna, dnia 19 grudnia 2015r.

RSH.6220.5.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t.  Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm. ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. ) informuję strony postępowania, że w dniu 18 grudnia 2015r. zostało wydane przez Wójta Gminy w Małkinia Górna postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na:

instalowaniu urządzeń towarzyszących składowisku odpadów przeznaczonych do przetwarzania odpadów na terenie instalacji PROSPRECO w m. Zawisty Podleśne, gm. Małkinia Górna „.

do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 ( pokój nr 10 ) od poniedziałku do piątki w godz. 8ºº-16ºº.

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

insp. ds. handlu, usług i ochrony środowiska

tel. 29/ 644 29 83

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2016-01-08 08:17:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2016-01-08 08:18:27)
 
 
liczba odwiedzin: 3293873

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X