☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postęp.-ustal. lokal. inwest. celu pub.- rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, przew. do realiz. na terenie miejsc. Sumiężne dz. nr geod. nr 259/2

Małkinia Górna, dnia 31 grudnia 2015 r.

GPI. 6733.10.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

                            Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 29 grudnia 2015 roku

na wniosek Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, przewidzianej do realizacji na terenie miejscowości Sumiężne.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomości:

- działka nr: 259/2.

obręb Sumiężne.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2016-01-04 14:17:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2016-01-04 14:21:50)
 
 
ilość odwiedzin: 2416855

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X