☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2016 roku.

Małkinia Górna, dn. 28.12.2015

Znak sprawy:OPS/4033/9/15

 

 

 

                                                                       Uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Gmina Małkinia Górna działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., na „Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2016 roku wybrano ofertę firmy: „U Sarnowskich” – Centrum Gastronomiczne Bogumiła Sarnowska, Nienałty – Szymany 23B, 07-323 Zaręby Kościelne.

Na podstawie art. 94. ust. 2 pkt 1 litera a., umowa zostanie zawarta w dniu 30.12.2015 r.

  Uzasadnienie

Złożono jedną ofertę. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z pkt XV SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

1. cena – 90 %

Cn/Cof.b.x 90 = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena

Cof.b – cena oferty badanej

 

2. doświadczenie - 10 %

Ocena punktowa kryterium dokonana będzie wg zasad:

- wykonanie 1 usługi  = 0 pkt

- wykonanie 2-3 usług = 5 pkt.

- wykonanie powyżej 3 usług = 10 pkt

 

Oferta nr 1.

„U Sarnowskich” – Centrum Gastronomiczne

Bogumiła Sarnowska,

Nienałty – Szymany 23B, 07-323 Zaręby Kościelne

  1. Cena-  90 pkt
  2. Doświadczenie – 10 pkt

Razem: 100 pkt

 

Treść zawiadomienia w wersji pdf

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-12-28 13:27:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-12-28 13:29:00)
 
 
ilość odwiedzin: 3097343

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X