☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

edycja elementu menu Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.01.201

                                                                                                  Małkinia Górna dnia 11.12.2015 r.

INW 271.09.2015

 

                                                                       uczestnicy postępowania

 

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), na Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.01.2016 r – 31.12.2016 r, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 wybrano ofertę firmy ENERHA Sp. z o.o. ul. Sułkowicka 2/4 lok. 41, 00-746 Warszawa.

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt XIX SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

cena oferty – 100 pkt  liczona, wg algorytmu: liczba punktów =  oferta z najniższą ceną  : cena oferty badanej x 100%, C -  ilość punktów obliczona dla badanej oferty.

 

Złożono trzy oferty nie podlegającą odrzuceniu.

Oferta nr 1

IRL Polska Sp. z o.o. ul. E. Plater 53, 00-113 Warszawa

Liczba pkt – 99,23 pkt.

Oferta nr 2

ENERHA Sp. z o.o. ul. Sułkowicka 2/4 lok. 41, 00-746 Warszawa

Liczba pkt –  100,00 pkt.

Oferta nr 3

Energa Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Liczba pkt – 99,60 pkt.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-12-11 13:14:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-12-11 13:15:08)
 
 
ilość odwiedzin: 3097380

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X