☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch zestawów komputerowych

INW 271.1. 24.2015                                                                                    

Małkinia Górna dnia 04.12.2015

Gmina Małkinia Górna,

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

                                                                                 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy dwóch zestawów komputerowych zgodnych z przedstawionym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 7 dni po podpisaniu umowy.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

Podana przez Wykonawcę cena będzie wiążąca i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie wykonania zamówienia.

3. Sposób przygotowania oferty cenowej:

3.1. Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie.

3.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

3.3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

3.4. Ofertę należy sporządzić na załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze propozycji cenowej.

3.5. Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.

4. Termin i miejsce złożenia oferty cenowej: do 11.12.2015 r. (do godz. 12.00) w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna (pokój nr 13). Oferta złożona po wskazanym terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie zwrócona na adres Wykonawcy.

5. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert.

6. Ocena złożonych ofert cenowych zostanie dokonana w dniu 11.12.2015 r. o godz. 12:15

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Pan Piotr Konferowicz

8. W załączniku nr 2 wzór umowy, która jest integralną częścią zapytania ofertowego. 

Zapytanie ofertowe w wersji do edycji

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Załącznik nr 3 - opis oferowanego sprzętu

Załącznik nr 4 - wzór protokołu odbioru

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-12-04 12:06:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-12-04 12:11:36)
 
 
ilość odwiedzin: 2417065

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X