☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do szkół od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Małkinia Górna, dnia 27 listopada 2015 r.

 

ZOSZIPO.360.9.2015

 


                                                                       Wszyscy uczestnicy postępowania

 

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, na „Dostawy oleju opałowego do szkół od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”, na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wybrano ofertę firmy:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Z. Niziński", ul. Serocka 11 a, 07-200 Wyszków.
 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z pkt 18 SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów:

  1. cena – za realizację zamówienia (brutto) – waga 90 %
  2. termin realizacji dostaw – waga 10 %

Punkty za kryterium „cena” liczone według następującego wzoru: C = [C min : C x] x 90 pkt

gdzie:

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto realizacji całego zamówienia,

C min – minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu,

C x – cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

Termin realizacji dostaw (w dniach roboczych od momentu zgłoszenia).

Ilość punktów możliwa do uzyskania: 4 dni – 0 pkt, 3 dni – 3 pkt; 2 dni – 6 pkt, 1 dzień – 10 pkt.

 

Ocena ostateczna badanej oferty = ilość pkt. „cena” + ilość pkt „termin realizacji dostaw”

 

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wybrał ofertę, która w sumie uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty nie podlegające odrzuceniu:

 

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski

ul. Sokołowska 159 A

08-110 Siedlce

Łączna liczba punktów – 99,18 (Kryterium C – 89,18; Kryterium termin realizacji dostaw – 10)

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Z. Niziński"

ul. Serocka 11 a

07-200 Wyszków

Łączna liczba punktów – 100,00 (Kryterium C – 90,00; Kryterium termin realizacji dostaw – 10)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-11-27 13:31:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-11-27 13:31:48)
 
 
ilość odwiedzin: 3097402

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X