☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługa kredytu złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

                                                                                                                                               Małkinia Górna dnia, 23.11.2015 r.

INW 271.08.2015

                                                                                                        

 

 

 

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, na „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” wybrano ofertę Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Małkinia Górnej.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 17 SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów:

  1. cena oferty – 95 pkt  liczona, wg algorytmu: liczba punktów =  oferta z najniższą ceną  : cena oferty badanej x 100x 95%, C -  ilość punktów obliczona dla badanej oferty.
  2. czas uruchomienia kredytu – 5 pkt liczona wg algorytmu: liczba punktów =  najkrótszy czas uruchomienia kredytu : czas uruchomienia kredytu w ofercie badanej x 100 pkt x 5%

 

Złożono dwie oferty

Oferta nr 1

Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Kryterium 1. Cena: 88,9 pkt

Kryterium 2. Czas uruchomienia kredytu: 5 pkt

Razem: 93,9 pkt.

 

Oferta nr 2

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej oddział w Małkinia Górnej 07-320, ul. Nurska 42

Kryterium 1. Cena: 95,0 pkt

Kryterium 2. Czas uruchomienia kredytu: 5 pkt

Razem: 100,0 pkt.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-11-24 13:43:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-11-24 13:43:56)
 
 
ilość odwiedzin: 3093158

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X