☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na organizację konferencji na zakończenie realizacji projektu p.n. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępni

INW.271.1.21.2015

Małkinia Górna dnia 10.11.2015 r.

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 05.11.2015 roku na organizację konferencji na zakończenie realizacji projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, którego szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro (do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych. art.4 pkt 8 ustawy), opublikowanego: www.bip.malkiniagorna.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz wysłanego do:

  1. NetAkademia.pl Urszula Rosińska, ul. Jugosłowiańska 71, 60-149 Poznań
  2. Mo-Edu-Pl" Firma Szkoleniowa Monika Ekner, ul. Armii Ludowej 20 /13, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  3. Unlimited Joanna Niczyporuk, ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin

 

wybrano ofertę Unlimited Joanna Niczyporuk, ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin. Umowa zostanie zawarta w dniu 12.11.2015 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z kryteriami oceny oferty zawartymi w zapytaniu ofertowym - kryterium 100% najniższa cena dokonano oceny złożonych ofert. Złożono jedną ofertę. Cena oferty nie przewyższa kwoty przewidzianej przez zamawiającego.

Oferta nr 1

Unlimited Joanna Niczyporuk, ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin. Cena oferty: 14 670,00 zł brutto.

 

Zawiadomienie w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-11-10 15:10:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-11-10 15:12:46)
 
 
ilość odwiedzin: 2417018

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X