☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej dróg, ulic, chodników i parkingów, przejazdów kolejowych,przystanków autobusowych będących

 Małkinia Górna, dn. 28 października 2015 r.

GPI. 271.4.2015
 

wszyscy uczestnicy postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej dróg, ulic, chodników i parkingów, przejazdów kolejowych, przystanków autobusowych będących własnością Gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 2015/2016w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655, z późn. zmianami/, oraz na podst. art. 92 wyżej wymienionej ustawy, wybrano ofertę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.zo.o ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, jako ofertę najkorzystniejszą.

Uzasadnienie

 

Zgodnie z punktem 13 SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następującego kryterium:

Kryterium nr1 -cena oferty - 90 %, liczona wg wzoru jak niżej

                                                        Cn

Liczba zdobytych punktów = ----------- x 70 i odpowiednio x 20

         Cb

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
70  i  20 – wskaźnik stały
Kryterium nr 1-cena -90% podzielono na 2 części:cena brutto godziny pracy sprzętu = 70% oraz cena brutto za km posypania = 20%

Kryterium nr 2 -czas reakcji = 10%

Dla oceny kryterium czas reakcji - Zamawiający dokona oceny czasu rekcji Wykonawcy od przyjęcia do realizacji zgłoszenia:
- czas reakcji w ciągu 2 godzin – 0 pkt.
- czas reakcji w ciągu 1 godziny-10 pkt.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach tego kryterium: 10 pkt.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożono dwie oferty.

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwa „Usługi Transportowe” Krzysztof Pyrgiel, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna,
kryterium cena - liczba zdobytych punktów – 75,07
kryterium czas reakcji - liczba zdobytych punktów - 10
Liczba pkt razem .: 85,07

Oferta nr 2

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.zo.o  ul. Nurska 144 07-320 Małkinia Górna,
kryterium cena - liczba zdobytych punktów – 79,23
kryterium czas reakcji - liczba zdobytych punktów - 10
Liczba pkt.: 89,23

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to  zostało przesłane w sposób określony w art. 94 ust.1. pkt.2  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Odśnieżanie i zwalczanie  gołoledzi oraz śliskości pośniegowej dróg, ulic, chodników i parkingów, przejazdów kolejowych,przystanków autobusowych będących własnością Gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 2015/2016

Wytworzył:
Urszula Rytel
(2015-10-28)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2015-10-28 11:43:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2015-10-28 14:04:34)
 
 
ilość odwiedzin: 3097317

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X