☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Przebudowy nawierzchni chodników w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Małkini Górnej

                                                                                                                Małkinia Górna dnia,  22.10.2015 r.

INW 271.07.2015                                           

WYKONAWCY

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Gminy w Małkini Górnej zawiadamia , że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2014 roku (t.j. z 2013 roku, poz. 907, ze zmianami), zwane dalej  Pzp, na „Przebudowę nawierzchni chodników w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Małkini Górnej” na podstawie art. 92 ust. 1  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 3: Zakładu Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski, ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Maz.

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt XIII SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

  1. cena – 90 %
  2. – termin gwarancji 10 %

Kryterium A:

Cn/Cof.b.x 90 = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena

Cof.b – cena oferty badanej

            Kryterium B:

Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji, który uwzględni Zamawiający dla potrzeb oceny ofert to 72 miesięcy. W przypadku ofert z dłuższym okresem gwarancji, do ich oceny zostanie przyjęty okres 72 miesięcy gwarancji. Okres gwarancji liczony w miesiącach od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Dla kryterium – termin gwarancji, dla którego im dłuższy termin gwarancji  zaoferowany przez Wykonawcę tym większa ilość punktów.  Wykonawca otrzyma max. 10 punktów. za najdłuższy   termin. Pozostałe oferty będą obliczone wg wzoru:

OGOB / NOOG  x 10 = ilość punktów, gdzie:

OGOB – termin gwarancji   oferty badanej ,

NOOG – najdłuższy  oferowany termin gwarancji

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100,00 pkt, w tym:

Cena – 90 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

Oferta nr 1. Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki, ul. Marii Curii – Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna

uzyskała łącznie 65 pkt, w tym:

Cena –  56,7 pkt

Termin gwarancji – 8,3 pkt

Oferta nr 2. PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16 A, 18-400 Łomża

uzyskała łącznie 70,8 pkt, w tym:

Cena – 64,1 pkt

Termin gwarancji – 6,7 pkt

Oferta nr 4. Wojciech Przyborowski GARDEN-BRUK, Laski 29, 07-130 Łochów

uzyskała łącznie 85,3 pkt, w tym:

Cena – 78,6 pkt

Termin gwarancji – 6,7 pkt

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-10-22 12:42:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-10-22 12:43:08)
 
 
ilość odwiedzin: 3093179

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X