☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej w m. Kiełczew

                                                 Małkinia Górna, dnia 21 sierpnia 2015r.

RSH.6220.4.2015

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

                        Wójt Gminy Małkinia Górna działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn.zm. ), w związku z art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.) zawiadamia strony postępowania,

- art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm. ) podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 20 sierpnia 2015r. wydał decyzję znak RSH.6220.4.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2636W relacji Morzyczyn-Kiełczew-Prostyń-Treblinka o nawierzchni bitumicznej na długości 2 km, od km 4+985 do km 6+985 w obrębie miejscowości Kiełczew, gmina Małkinia Górna.

            Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 3,  od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°,  w terminie 14 dni od dnia  publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

                           tel.  29/ 644 29 78

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2015-08-25 14:25:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2015-08-25 14:25:59)
 
 
liczba odwiedzin: 3297447

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X