☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami Małkinia Dolna, Sumiężne

                                                                                                                Małkinia Górna dnia,  20.08.2015 r.

INW 271.05.2015                                           

WYKONAWCY

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Gminy w Małkini Górnej zawiadamia , że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2014 roku (t.j. z 2013 roku, poz. 907, ze zmianami), zwane dalej  Pzp, na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Małkinia Dolna – Sumiężne, na podstawie art. 92 ust. 1  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 4: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża.

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt XIII SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

  1. cena – 90 %
  2. – termin gwarancji 10 %

Kryterium A:

Cn/Cof.b.x 90 = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena

Cof.b – cena oferty badanej

            Kryterium B:

Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji, który uwzględni Zamawiający dla potrzeb oceny ofert to 72 miesięcy. W przypadku ofert z dłuższym okresem gwarancji, do ich oceny zostanie przyjęty okres 72 miesięcy gwarancji. Okres gwarancji liczony w miesiącach od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Dla kryterium – termin gwarancji, dla którego im dłuższy termin gwarancji  zaoferowany przez Wykonawcę tym większa ilość punktów.  Wykonawca otrzyma max. 10 punktów. za najdłuższy   termin. Pozostałe oferty będą obliczone wg wzoru:

OGOB / NOOG  x 10 = ilość punktów, gdzie:

OGOB – termin gwarancji   oferty badanej ,

NOOG – najdłuższy  oferowany termin gwarancji

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100,00 pkt, w tym:

Cena – 90 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity

uzyskała łącznie 69,5 pkt, w tym:

Cena –  62,8 pkt

Termin gwarancji – 5 pkt

Oferta nr 2. SANPROD Sp. z o.o., ul. Zawadzkiego „Zośki” 8, 07-410 Ostrołęka

uzyskała łącznie 96,0 pkt, w tym:

Cena – 86,0 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

Oferta nr 3. BUDOINSTAL Piotr Kryszczuk, Seroczyn 41, 08-320 Sterdyń

uzyskała łącznie 59,1 pkt, w tym:

Cena – 49,1 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

Oferta nr 5. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „HYDROTECH” Bernard Zbigniew Kamiński, 18-400 Łomża, Stara Łomża, ul. Słoneczna 17

uzyskała łącznie 70,3 pkt, w tym:

Cena – 60,3 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

Oferta nr 6. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 35

uzyskała łącznie 93,6 pkt, w tym:

Cena – 83,6 pkt

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-08-20 12:43:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-08-20 12:43:40)
 
 
ilość odwiedzin: 3097296

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X