☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - przebudowa drogi powiatowej

                                                                   Małkinia Górna, dnia 10 sierpnia 2015r.

RSH.6220.4.2015

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                        Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  ( j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn.zm. )

i n f o r m u j ę

że w dniu 10 sierpnia 2015r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2636W relacji Morzyczyn – Kiełczew – Prostyń – Treblinka o nawierzchni bitumicznej na długości 2 km od km 4+985 do km 6+985 w obrębie miejscowości Kiełczew gm. Małkinia Górna, zostało wydane przez Wójta Gminy Małkinia Górna postanowienie znak: RSH.6220.4.2015 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 16ºº, pokój nr 3.

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

                            tel.. 29/ 644 29 78

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2015-08-12 13:08:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2015-08-12 13:08:36)
 
 
liczba odwiedzin: 3293867

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X