☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

apytanie ofertowe na wykonanie: Remontu korytarzy i klatek schodowych w Zespole Szkół Gminnych w Prostyni.

INW 271.1.10.2015                                                                               Małkinia Górna, dnia 27.07.2015

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie: Remontu korytarzy i klatek schodowych w Zespole Szkół Gminnych w Prostyni.

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

- montaż sufitu podwieszanego,

- szpachlowanie i malowanie,

- roboty elektryczne,

- demontaż i malowanie grzejników,

- układanie terakoty.

Szczegółowy zakres został przedstawiony w przedmiarze robót – załącznik nr 2.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 05.08.2015 r. do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 22.08.2014 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

W załączeniu:

 

  1. Formularz oferty – załącznik nr 1
  2. Przedmiary robót – załącznik nr 2
  3. Projekt umowy – załącznik nr 3
Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-07-29 13:49:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-07-29 13:51:31)
 
 
ilość odwiedzin: 2417063

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X