☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostarczenie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu p.n. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez

INW.271.1.07.2015

Małkinia Górna dnia 06.07.2015 r.

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 01.07.2015 roku na na dostarczenie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, którego szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro (do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych. art.4 pkt 8 ustawy), opublikowanego: www.bip.malkiniagorna.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz wysłanego do:

  1. Agencja Reklamowo – Informacyjno – Usługowo – Handlowa ARIUH Dylewski Mirosław Dylewski, Pl. Ks. Anny Mazowieckiej 6, 07-300 Ostrów Maz.
  2. Grupa PINAKOLADA Bożena Hankiewicz, ul. Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice.
  3. S Print Sp. zo.o., ul. Techników 5, 40-326 Katowice

wybrano ofertę Agencji Reklamowej OPTIMA Anita Makarska – Gurgacz, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin. Umowa zostanie zawarta w dniu 08.07.2015 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z kryteriami oceny oferty zawartymi w zapytaniu ofertowym - kryterium 100% najniższa cena dokonano oceny złożonych ofert. Złożono 2 oferty:

Oferta nr 1

BR Reklamowo – Marketingowa Sylwia Gruś, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg. Cena oferty: 7 527,60 zł brutto.

Oferta nr 2

Agencja Reklamowa OPTIMA Anita Makarska – Gurgacz, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin. Cena oferty: 5 018,40 zł brutto.

 

 

Pełna treść zawiadomienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-07-07 14:01:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-07-07 14:02:03)
 
 
ilość odwiedzin: 2463760

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X