☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej w m. Kiełczew

                                                         Małkinia Górna, dnia 10 czerwca 2015r.

 

 

            RSH.6220.4.2015

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

                        Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. ) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm. ) informuję, że na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68 07-300 Ostrów Mazowiecka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"  Przebudowie drogi powiatowej nr 2636W  relacji Morzyczyn – Kiełczew – Prostyń – Treblinka o nawierzchni bitumicznej na długości 2 km od km 4+985 do km 6+985 w obrębie miejscowości Kiełczew „.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz  art. 49 kpa informację o prowadzonym postępowaniu umieszcza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy Małkinia Górna, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna.

                        Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10  k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 ( pokój nr 3 ) od poniedziałku do piątku w godz. 8°°-16ºº.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

                              tel. 29/ 644 29 78

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2015-06-15 09:27:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2015-06-15 09:27:58)
 
 
liczba odwiedzin: 3293836

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X