☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-ustalenie lokalizacji inwest. celu pub.-bud. sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 63 -345,5 m, przew. do realizacji na ter. m. Kańkowo oraz m. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 3 czerwca 2015 r.

GPI. 6733.7.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

         Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia strony, że w dniu 3 czerwca 2015 roku

na wniosek DUON Dystrybucja S.A. ul. Sredeczna 8, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, działającej przez pełnomocnika Pana Dariusza Zawistowskiego

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 63 – 345,5 m, przewidzianej do realizacji na terenie miejscowości Kańkowo oraz miejscowości Małkinia Górna.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomości:

- część działki nr 1513/3 obręb Kańkowo;

- część działek nr: 2809, 2810, 2827, 2852, 2870, 2871/1, 2872/1, 2874, 2873 i 2860

obręb Małkinia Górna

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 1, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2015-06-08 08:49:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2015-06-08 08:56:02)
 
 
ilość odwiedzin: 2416972

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X