☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszcz. o wydaniu decyzji lokalizacji inwest. celu publ.-bud. nowego odcinka telekomunikacyjnej linii światłowodowej (światłowód w rur. kablowym), w ramach przebud. na terenie PKP w m. Małkinia G.

Małkinia Górna, dnia 3 czerwca 2015r.

GPI. 6733.6.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 199)

Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 3 czerwca 2015 roku została wydana decyzja znak GPI.6733.6.2015 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Roberta Kawalca, ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: nowego odcinka telekomunikacyjnej linii światłowodowej (światłowód w rurociągu kablowym), w ramach przebudowy na terenie PKP istniejącej sieci telekomunikacyjnej w miejscowości Małkinia Górna..

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 1, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2015-06-08 08:36:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2015-06-08 08:38:51)
 
 
ilość odwiedzin: 2418113

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X