☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego Przebudowę drogi gminnej nr 260413W w m. Glina odc. od km 0+008 do km 0+995 - etap I

                                                                                                                Małkinia Górna dnia,  20.05.2015 r.

INW 271.04.2015                                           

 

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Gminy w Małkini Górnej zawiadamia , że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2014 roku (t.j. z 2013 roku, poz. 907, ze zmianami), zwane dalej  Pzp, na „Przebudowę drogi gminnej nr 260413W w m. Glina odc. od km 0+008 do km 0+995 - etap I, na podstawie art. 92 ust. 1  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 2: Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o., ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrów Maz.

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z pkt XIII SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

  1. cena – 90 %
  2. – termin gwarancji 10 %

Kryterium A:

Cn/Cof.b.x 90 = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena

Cof.b – cena oferty badanej

            Kryterium B:

Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji, który uwzględni Zamawiający dla potrzeb oceny ofert to 72 miesięcy. W przypadku ofert z dłuższym okresem gwarancji, do ich oceny zostanie przyjęty okres 72 miesięcy gwarancji. Okres gwarancji liczony w miesiącach od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Dla kryterium – termin gwarancji, dla którego im dłuższy termin gwarancji  zaoferowany przez Wykonawcę tym większa ilość punktów.  Wykonawca otrzyma max. 10 punktów. za najdłuższy   termin. Pozostałe oferty będą obliczone wg wzoru:

OGOB / NOOG  x 10 = ilość punktów, gdzie:

OGOB – termin gwarancji   oferty badanej ,

NOOG – najdłuższy  oferowany termin gwarancji

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100,00 pkt, w tym:

Cena – 90 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów

uzyskała łącznie 91,6 pkt, w tym:

Cena –  86,6pkt

Termin gwarancji – 5 pkt

Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża

uzyskała łącznie 56,2 pkt, w tym:

Cena – 51,2 pkt

Termin gwarancji – 5 pkt

Oferta nr 4. PA-PI Sp. z o.o. ul. Suwalna 6/8, Łajski, 05-119 Legionowo

uzyskała łącznie 75,2 pkt, w tym:

Cena – 65,2 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

Oferta nr 5. Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna

uzyskała łącznie 84,9 pkt, w tym:

Cena – 74,9 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

 

Pełna treść zawiadomienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-05-20 10:50:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-05-20 10:51:14)
 
 
ilość odwiedzin: 3093189

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X