☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie bieżącego utrzymania dróg w 2015 roku.

Małkinia Górna, dnia 14 maja 2015r.

 

GPI. 271.1.2015

 

wszyscy uczestnicy postępowania

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

            Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie bieżącego utrzymania dróg gminnych         w 2015 roku w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn. zmianami/, oraz na podst. art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 wyżej wymienionej ustawy, wybrano ofertę Firmy DOM-BUD Dariusz Chlubicki, z siedzibą w Kańkowie 67, 07-320 Małkinia Górna jako ofertę z największą liczbę punktów.

 

Uzasadnienie

 

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane w SIWZ warunki oraz przedłożył niezbędne dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego, jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z pkt 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów:

-  Cena (koszt) - 80%

- Doświadczenie – 20%

 

Oferty punktowano w następujący sposób: 

 

  1. Kryterium C – cena (najniższa otrzymuje max. 80 pkt) pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego:

             cena minimalna

C =      _________________    x 80

              cena badana

  1. Kryterium D –  doświadczenie (dowody potwierdzające należyte wykonanie usług – max. 20 pkt):

od 2 do 3 dowodów otrzymują – 10 pkt

powyżej 3 dowodów otrzymują – 20 pkt

W postępowaniu przetargowym wpłynęło dwie oferty, nie podlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1

Firma „DOM - BUD”, Dariusz Chlubicki z siedzibą w Kańkowie 67, 07-320 Małkinia Górna,

 

Łączna liczba pkt.: – 90,00 pkt w tym:

Cena – 80 pkt

Doświadczenie – 10 pkt

Oferta nr 2

Firma Transportowo - Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą 07-320 Małkinia Górna, ul. M.C. Skłodowskiej 3,

 

Łączna liczba pkt.: – 89,36 pkt w tym:

Cena – 79,36 pkt

Doświadczenie – 10 pkt

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonego na wykonanie bieżącego utrzymania dróg w 2015 roku.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-05-14 11:46:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-05-14 13:49:05)
 
 
ilość odwiedzin: 3093217

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X