☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieopgraniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki W

                                                                                                                Małkinia Górna dnia, 14.05.2015 r.

INW 271.01.2015                                           

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Gminy w Małkini Górnej zawiadamia , że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2014 roku (t.j. z 2013 roku, poz. 907, ze zmianami), zwane dalej  Pzp, na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie i Rostki Piotrowice”. Zadanie 1 - Małkini Górnej ul. Brokowska i ul. Strażackiej, Zadanie 2 – cześć ul. Nurskiej w Małkini Górnej, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, część m. Rostki Piotrowice, na podstawie art. 92 ust. 1  Ustawy Pzp wybrano dla Zadania 1 i 2 Ofertę nr 2: ALDAR Artur Soszyński Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych, ul. Skarbka z Gór 51B lok. 16, 03-287 Warszawa.

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z pkt XIII SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów:

1. cena oferty – 95 pkt  liczona, wg algorytmu: C =  oferta z najniższą ceną  : cena oferty badanej x 95, C -  ilość punktów obliczona dla badanej oferty,

2. Okres realizacji zamówienia – 5 pkt, Sposób oceniania ofert:

- okres realizacji zamówienia 18 miesięcy – 0 pkt.

- okres realizacji zamówienia 17 miesięcy – 1 pkt

- okres realizacji zamówienia 16 miesięcy – 2 pkt

- okres realizacji zamówienia 15 miesięcy – 3 pkt

- okres realizacji zamówienia 14 miesięcy – 4 pkt

- okres realizacji zamówienia 13 miesięcy – 5 pkt

Oferta najkorzystniejsza uzyskała:

dla zadania 1: łącznie 95,00 pkt, w tym

Cena – 95 pkt

Okres realizacji zamówienia – 0 pkt

dla zadania 2: łącznie 95,00 pkt, w tym

Cena – 95 pkt

Okres realizacji zamówienia – 0 pkt

 

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok, uzyskała następującą liczbę punktów:

dla zadania 1: łącznie 48,00 pkt, w tym

Cena – 43 pkt

Okres realizacji zamówienia – 5 pkt

dla zadania 2: łącznie 63,00 pkt, w tym

Cena – 58 pkt

Okres realizacji zamówienia – 5 pkt      

Pełna treść zawiadomienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-05-14 11:40:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-05-14 11:41:55)
 
 
ilość odwiedzin: 3090534

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X