☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów oraz dostęp do internetu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej

              Małkinia Górna dnia, 13.05.2015 r.

INW 271.03.2015                                           

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

             Urząd Gminy w Małkini Górnej zawiadamia , że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2014 roku (t.j. z 2013 roku, poz. 907, ze zmianami ) , zwane dalej  Pzp, na „Dostawę zestawów komputerowych oraz dostępu do internetu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP., na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Pzp wybrano ofertę Wykonawcy : Oferta nr 2. TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Sp. z o.o. ul. Hanki Ordonówny 19/16, 03-139 Warszawa, Filia Elbląg 82-300, ul. Strażnicza 1.

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z pkt 14 SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów:

1. cena oferty – 80 pkt  liczona, wg algorytmu:C =  oferta z najniższą ceną  : cena oferty badanej x 80, C -  ilość punktów obliczona dla badanej oferty,

2. Okres gwarancji – 10 pkt, punktowany następująco: 3 lata = 3 pkt, 4 lata = 6 pkt, 5 lat i więcej = 10 pkt,

3. Przepustowość łącza internetowego – 10 pkt, punktowana następująco: Download na poziomie:

4096 kb/s = 2 pkt, 4097 kb/s do 6144 kb/s = 4 pkt, 6145 kb/s i więcej = 6 pkt, Upload na poziomie: 1024 kb/s = 2 pkt, powyżej 1025kb/s =4pkt.

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100,00 pkt, w tym

Cena – 80pkt

Gwarancja – 10 pkt

Prędkość łącze internetowego – 10 pkt

 

Oferty niżej wymienionych wykonawców uzyskały następujące ilości punktów

Oferta nr 1

Konsorcjum: Nbit Sp. J. Popenda Ireneusz, Jenczmionka Jarosław ul. Metalowców 13a,, 41-500 Chorzów i TV – EURO – SAT Marek Gzowski, ul. Przechodnia 1, 07-100 Węgrów

Łączna liczba pkt – 88,37 pkt w tym

Cena – 70,37 pkt

Gwarancja – 10 pkt

Prędkość łącze internetowego – 8 pkt                                                                        

 

Oferta nr 3

SOFTRIX Grzegorz Laskowski

Ul. Traugutta 61, 26-600 Radom

Łączna liczba pkt – 93,56 pkt w tym

Cena – 73,56 pkt

Gwarancja – 10 pkt

Prędkość łącze internetowego – 10 pkt

 

Pełna treść pisma

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-05-13 14:26:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-05-13 14:28:32)
 
 
ilość odwiedzin: 3098783

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X