☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 19.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej 15kV, w postaci kabli energetycznych i siedmiu słupów energetycznyci na terenie położonym w miejscowości Treblinka

Małkinia Górna, dnia 1 kwietnia 2015 r.

GPI. 6733.5.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

            Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia strony, że w dniu 1 kwietnia 2015 roku

na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działającej przez pełnomocnika Pana Jakuba Kamińskiego, ul.Przylesie 7a 1, 05-110 Jabłonna

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV, w postaci kabli energetycznych i siedmiu słupów energetycznych (żelbetowych – żerdziowych, o wysokości w granicach 10,0m – 14,0m), na terenie położonym w miejscowości Treblinka.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomości:

Obręb – Treblinka

działki nr: 25/20, 25/21, 25/24, 25/37, 25/39 i 25/4

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 1, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2015-04-07 17:46:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2015-04-07 17:47:49)
 
 
ilość odwiedzin: 2340458

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X