☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup kompleksowej usługi organizacji dwóch jednodniowych wyjazdów edukacyjnych

 Małkinia Górna, dnia 3 marca 2015 r.

Numer sprawy: ZOSZiPO.360.2.2015

wszyscy uczestnicy postępowania

Wójt Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 19.02.2015 roku na zakup kompleksowej usługi organizacji dwóch jednodniowych wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu p.n. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, którego szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro (do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. art. 4 pkt 8 ustawy), opublikowanego: www.bip.malkiniagorna.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz wysłanego do:

  1. „JUVENTUS” Biuro Turystyki i Podróży, 07-410 Ostrołęka, ul. Bartosza Głowackiego 24,
  2. Biuro Usług Turystycznych WIGRA s.c. P. Lichańska, M. Kozikowska, 01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 25,
  3. IZIS Izabela Bogacka, 06-100 Pułtusk, ul. Sosnowa 12.

 

wybrano ofertę: AZYMUT Biuro Podróży, ul. Goworowska 2 a lok. 4 a, 07-410 Ostrołęka.

Umowa zostanie zawarta w dniu 09.03.2015 r.

Uzasadnienie: zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w zapytaniu ofertowym dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów:

Cena – 60 %

Atrakcyjność usługi – 40 %

Zamawiający wybrał ofertę spośród tych, która uzyskała największą liczbę punktów (licząc łącznie oba kryteria).

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia dysponuje kwotą 13 860,00 zł brutto (słownie złotych: trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt) zgodnie z budżetem na rok 2015 projektu p.n. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”.

 

Pełna treść zawiadomienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-03-05 15:18:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-03-05 15:19:44)
 
 
ilość odwiedzin: 2419474

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X