☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 20.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -ustalenie lokalizacji inwest. celu publicznego-budowa odcinka sieci wodociąg., w ramach przebud. istnie. na teren. PKP sieci wodociągo. w miejsc.Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 29 stycznia 2015 r.

GPI. 6733.3.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

            Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm..) zawiadamia strony, że w dniu 29 stycznia 2015 roku

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działających przez pełnomocnika Pana Roberta Kawalca,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej, w ramach przebudowy istniejącej na terenie PKP, sieci wodociągowej w miejscowości Małkinia Górna

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomość:

działka nr 797/99 obręb Małkinia Górna.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 1, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2015-01-30 08:45:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2015-01-30 08:47:02)
 
 
ilość odwiedzin: 2341695

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X