☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na świadczenie usług

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek zgodny z art.8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz.U.z 2013 r., poz.1399) –
    wzór wniosku

Opłaty:

Za niniejsze zezwolenie pobiera się opłatę skarbową w wysokości – 107,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (j.t.Dz.U. z 2014 r., poz. 1628).Opłatę uiszcza się na konto:

Urząd Gminy Małkinia Górna
Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka O/Małkinia Górna
nr rachunku bankowego 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Małkinia Górna

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku – zgodnie z KPA

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług.

Podstawa prawna:

  1. Kodeks postępowania administracyjnego.
  2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r.,o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.z 2013 r., poz.1399)
  3. Uchwała Nr 190/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2009 r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wytworzył:
Beata Długołęcka
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2015-01-22 13:42:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2015-01-22 13:49:13)
 
 
liczba odwiedzin: 3297634

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X