☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 19.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwest.celu publicznego-budowa rozdzielczej sieci wodociągowej -Daniłówka Druga, Daniłowo, Daniłowo-Parcele, Niegowiec

Małkinia Górna, dnia 17 grudnia 2014 r.

GPI. 6733.12.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

 

           Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm..) zawiadamia strony, że w dniu 17 grudnia 2014 roku

na wniosek Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Malinowskiego, zam. ul. Wąska 32/2, 07-200 Wyszków

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowościach Daniłówka Druga, Daniłowo, Daniłowo-Parcele i Niegowiec

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomość:

miejscowość - Daniłówka Druga, Daniłowo, Daniłowo-Parcele i Niegowiec

działki obręb Daniłówka Druga nr: 70, 71, 73, 60/1, 60/2, 60/3, 60/5, 60/6 i 80,

działka obręb Daniłowo nr: 147,

działki obręb Daniłowo-Parcele nr: 172 i 182

działka obręb Niegowiec nr: 99.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 1, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwest.celu publicznego-budowa rozdzielczej sieci wodociągowej -Daniłówka Druga, Daniłowo, Daniłowo-Parcele, Niegowiec
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2014-12-19 13:26:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2014-12-19 13:28:15)
 
 
ilość odwiedzin: 2340375

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X