☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejna dot. zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w 7 szkołach z terenu Gminy Małkinia Górna w ramach projektu p.n. Wyrównanie

Małkinia Górna, dnia 4 grudnia 2014 r.

Numer sprawy: ZOSZiPO.360.7.2014

wszyscy uczestnicy postępowania

Wójt Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 26.11.2014 r. na zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w 7 szkołach z terenu Gminy Małkinia Górna w ramach projektu p.n. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, którego szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro (do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. art. 4 pkt 8 ustawy), opublikowanego: www.bip.malkiniagorna.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz wysłanego do:

  1. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, biuro@mojebambino.pl
  2. Nowa Szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź, poczta@nowaszkola.com
  3. KLADREW, ul. 3-go Maja 17/6, 83-300 Kartuzy, kladrew@gmail.com

 

wybrano ofertę firmy: P.P.H.U. Sławomir Złoch „Edu-Max”, Bącka Huta 17c, 83-334 Miechucino.

Uzasadnienie: zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w zapytaniu ofertowym dokonano oceny złożonej oferty wg kryterium: cena – 100 %

W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość przekracza kwotę, którą Zamawiający dysponuje w ramach projektu. Pozostała (brakująca) kwota zostanie dołożona ze środków własnych gminy. Oferta spełnia wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym.

Oferta nr 1:

P.P.H.U. Sławomir Złoch „Edu-Max”, Bącka Huta 17c, 83-334 Miechucino - liczba punktów – 100,0.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 05.12.2014 r.

 

Pełna treść zawiadomienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2014-12-05 09:50:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2014-12-05 09:51:55)
 
 
ilość odwiedzin: 3093259

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X