☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejna zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w 7 szkołach z terenu Gminy Małkinia Górna w ramach projektu p.n. Wyrównywanie szans e

 

 Małkinia Górna, dnia 26 września 2014 r.

Numer sprawy: ZOSZiPO.360.3.2014

wszyscy uczestnicy postępowania

Wójt Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 22.09.2014 r. na  zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w 7 szkołach z terenu Gminy Małkinia Górna w ramach projektu p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, którego szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro (do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. art.4 pkt 8 ustawy), opublikowanego: www.bip.malkiniagorna.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz wysłanego do:

  1. AV Concept Łukasz Zyśk, Kańkowo 113 b, 07-320 Małkinia Górna,
  2. "COM" Michał Karczewski, ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa,
  3. PCS SERWIS Marek Góral, ul. Jana Kilińskiego 2 lok. 11, 07-300 Ostrów Maz.

 

wybrano ofertę: PCS Serwis Marek Góral, ul. Jana Kilińskiego 2 lok. 11, 07-300 Ostrów Maz.

Uzasadnienie: zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w zapytaniu ofertowym dokonano oceny złożonej oferty wg kryterium: cena – 100 %

Jedyna oferta, która wpłynęła w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymogi stawiane                        w zapytaniu ofertowym. Kwota zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie nie przekracza kwoty, przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Oferta nr 1: PCS Serwis Marek Góral, ul. Jana Kilińskiego 2 lok. 11, 07-300 Ostrów Maz. - liczba punktów– 100,0

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 26.09.2014 r.

 

 

Pełna treść zawiadomienia pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2014-09-26 13:31:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2014-09-26 13:34:32)
 
 
ilość odwiedzin: 3093257

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X