☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna (cz. dz. Małkinia Górna ul. Nurska)

Małkinia Górna, dnia 22 września 2014 r.

GPI. 6733.11.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

           Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22 września 2014 roku

na wniosek Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, działającej przez pełnomocnika Pana Artura Soszyńskiego, ul. Skarbka z Gór 51B lok.16, 03-287 Warszawa

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomość:

miejscowość – Małkinia Górna

działki obręb Małkinia Górna nr: 797/9, 797/40, 797/90, 797/135, 812, 884/2 i 888/2.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 1, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2014-09-23 17:07:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2014-09-23 17:09:58)
 
 
ilość odwiedzin: 2416886

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X