☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie bloków zajęć pozalekcyjnych w 7 szkołach z terenu Gminy Małkinia Górna w ramach projektu p.n. Wyrównywanie

 

 Małkinia Górna, dnia 18 września 2014 r.

Numer sprawy: ZOSZiPO.360.2.2014

wszyscy uczestnicy postępowania

Wójt Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 11.09.2014 r. na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie bloków zajęć pozalekcyjnych w 7 szkołach z terenu Gminy Małkinia Górna w ramach projektu p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, którego szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro (do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. art.4 pkt 8 ustawy), opublikowanego: www.bip.malkiniagorna.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz wysłanego do:

  1. Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak s. j., Al. KEN 103/65, 02-722 Warszawa,
  2. Diagram Jan Olszewski, Al. Armii Krajowej 17/49, 00-632 Warszawa,
  3. Centrum Edukacyjne Żelazna, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa,

 

wybrano ofertę: Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak s. j., Al. KEN 103/65, 02-722 Warszawa.

Umowa zostanie zawarta w dniu 19.09.2014 r.

Uzasadnienie: zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w zapytaniu ofertowym dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów:

Cena – 60 %

Programy zajęć – 40 %

Zamawiający wybrał ofertę spośród tych, która uzyskała największą liczbę punktów (licząc łącznie oba kryteria).

 

Złożono dwie oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1: Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak s. j., Al. KEN 103/65, 02-722 Warszawa - łączna liczba punktów w obu kryteriach – 83,9

Oferta nr 2: 1. Szkoła Języków Monika Karkosik 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Niepubliczna 3. 1Academy Niepubliczna Placówka Oświatowo Wychowawcza, Monika Karkosik, ul. Raszyńska 30, 05-816 Michałowice - łączna liczba punktów w obu kryteriach – 73,6.

 

Treść zawiadomienia pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2014-09-18 14:50:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2014-09-18 14:51:45)
 
 
ilość odwiedzin: 3090371

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X