☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zaprojektowanie i zamieszczenie artykułów promocyjnych w prasie lokalnej dot. projektu p.n. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małk

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

INW.271.10.2014

Małkinia Górna dnia 12.09.2014 r.

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 02.09.2014 roku na zaprojektowanie i zamieszczenie artykułów promocyjnego w prasie lokalnej dot. projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, którego szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro (do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych. art.4 pkt 8 ustawy), opublikowanego: www.bip.malkiniagorna.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz wysłanego do:

1. Media Regionalne Sp.z.o.o. Odział w Ostrołęce, „Tygodnika  Ostrołęckiego”, ul. Gorbatowa 2a, 07 - 410 Ostrołęka

2. Add value Dorota Burzec, ul. Koszykowa1/9, 00-564 Warszawa

3. Mazowieckie Media Sp.z.o.o Odział w Ostrołęce: Kurier Ostrołęcki ,ul. Gorbatowa 7c/19a, 07-410 Ostrołęka

wybrano ofertę: Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Ostrołęce Biuro Reklamy i Ogłoszeń „Tygodnika Ostrołęckiego”, ul. Gorbatowa 2A, 07-410 Ostrołęka. Cena netto: 450,00 złotych, cena brutto 553,50 złotych. Umowa zostanie zawarta w dniu 12.09.2014 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z kryteriami oceny oferty zawartymi w zapytaniu ofertowym dokonano oceny złożonej ofert wg następujących kryteriów: cena oferty – 100 pkt  liczona, wg algorytmu: C =  oferta z najniższą ceną  : cena oferty badanej x 100, C -  ilość punktów obliczona dla badanej oferty.

Złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu:

Oferta nr 1

Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Ostrołęce Biuro Reklamy i Ogłoszeń „Tygodnika Ostrołęckiego”, ul. Gorbatowa 2A, 07-410 Ostrołęka

Liczba pkt – 100.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2014-09-12 08:56:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2014-09-12 08:57:36)
 
 
ilość odwiedzin: 3098781

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X