☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 23.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja w srawie umorzenia w części postęp. admin. dot. lok. celu pub. dla przedsięw. polegaj. na budowie elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 20 maja 2014 r.

GPI.6733.6.2014

DECYZJA

           Na podstawie art.105 §2 i 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267)

umarzam postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego budowy elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej linii nN- 0,4kV oświetlenia ulicznego, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geod. 2346, 2704, 2705, 2632, 2629, 2630, 2631, 2562, 2483, 2484, 2485, 2450, położonym w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna w części dotyczącej terenu obejmującego działki o nr geod. 2704, 2705, 2632, 2629, 2630, 2631, 2562, 2483, 2484, 2485, 2450, gdyż na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna – uchwała nr 146/XXV/97 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 sierpnia 1997r.

UZASADNIENIE

        W dniu 9 maja 2014r. Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej linii nN- 0,4kV oświetlenia ulicznego, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geod. 2346, 2704, 2705, 2632, 2629, 2630, 2631, 2562, 2483, 2484, 2485, 2450, położonym w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna.

       W dniu 12 maja 2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z palnowaną budową elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej linii nN- 0,4kV oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geod. 2346, 2704, 2705, 2632, 2629, 2630, 2631, 2562, 2483, 2484, 2485, 2450, położonym w miejscowości Małkinia Górna.

      Po dokonaniu szczegółowej analizy wniosku ujawniono, że na przeważającym terenie objętym wnioskiem, z wyjątkiem terenu obejmującego część działki o nr geod. 2346, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna – (Uchwała nr 146/XXV/97 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 sierpnia 1997r.).

        W tym stanie rzeczy dalsze prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na taki teren stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu.

Dlatego postanowiono jak w sentencji.

         Dalsze postępowanie administracyjne prowadzone będzie wyłącznie w stosunku do terenu, na którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli terenu obejmującego część działki o nr geod. 2346.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia.

 

Otrzymują:

  1. Gmina Małkinia Górna

  2. Pozostałe strony biorące udział w postępowaniu zgodnie z wykazem.

  3. a/a

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2014-05-20 14:40:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2014-05-20 14:45:53)
 
 
ilość odwiedzin: 2791538

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X