☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Wykonywanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2014."

Małkinia Górna, dn. 6 marca 2014r.

GPI. 271.1.2014

wszyscy uczestnicy postępowania


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

            Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2014 roku w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn. zmianami/, oraz na podst. art. 92 wyżej wymienionej ustawy, wybrano ofertę Firmy DOM-BUD Dariusz Chlubicki, z siedzibą w Kańkowie 67, 07-320 Małkinia Górna jako ofertę najkorzystniejszą – najniższa cena.

Uzasadnienie

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następującego kryterium: cena oferty - 100 pkt, liczona wg algorytmu Wp= Cmin : Cof x 100, gdzie Wp – ilość punktów obliczona dla badanej oferty, Cmin – cena minimalna w złotych, Cof – cena badanej oferty w złotych.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożono trzy oferty.

Oferta nr 1

Firma Transportowo - Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą 07-320 Małkinia Górna, ul. M.C. Skłodowskiej 3,

Liczba pkt.: – 83,92

Oferta nr 2

Firma „DOM - BUD”, Dariusz Chlubicki z siedzibą w Kańkowie 67, 07-320 Małkinia Górna,

Liczba pkt.: – 100,00

Oferta nr 3

Firma Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel z siedzibą 07-320 Małkinia Górna, ul. M.C. Skłodowskiej 12,

Liczba pkt.: – 48,59.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 


 


 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2014-03-06 14:56:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2014-03-06 15:06:22)
 
 
ilość odwiedzin: 3097376

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X