☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Grafika zawierająca herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 07.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa i rozbudowy drogi gminnej nr 260414W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 627. 2. Przebudowy drogi gminnej nr 260413W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 694.

Małkinia Górna, dnia 26.02.2014 r.

 

Informacja Wójta Gminy Małkinia Górna
o zamiarze realizacji inwestycji drogowej i możliwości udostępnienia
kanału technologicznego.

 

              Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami), informuję o zamiarze realizacji inwestycji drogowych dotyczących:

  1. Budowy i rozbudowy drogi gminnej nr 260414W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Małkinia Górna – Sokołów do końca zabudowy  miejscowości Małkinia Mała – Przewóz,
  2. Przebudowy drogi gminnej nr 260413W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Małkinia Górna – Brok do końca zabudowy wsi Klukowo.

 

W ramach realizacji inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Wójt Gminy Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

 

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ww ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 6b Ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić  zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej bip.malkiniagorna.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

 

Wytworzył:
Elżbieta Przywoźna
(2014-02-26)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2014-03-04 09:11:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2014-03-04 09:13:27)
 
 
liczba odwiedzin: 3184720

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X