☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Grafika zawierająca herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 07.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowy układu komunikacyjnego ulicy Biegańskiego. Rozbudowy ulicy Piaski i ulicy Lipowej

Małkinia Górna, dnia 27.01.2014 r.

 

Informacja Wójta Gminy Małkinia Górna

o zamiarze realizacji inwestycji drogowej i możliwości udostępnienia

kanału technologicznego.

 

              Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami), informuję o zamiarze realizacji inwestycji drogowych dotyczących:

  1. Przebudowy układu komunikacyjnego ulicy Biegańskiego z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego,
  2. Rozbudowy ulicy Piaski i ulicy Lipowej wraz z budową kanalizacji deszczowej

 i usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

 

W ramach realizacji inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Wójt Gminy Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

 

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ww ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 6b Ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić  zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej bip.malkiniagorna.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, uke@uke.gov.pl

 

 

Wytworzył:
Elżbieta Przywoźna
(2014-01-27)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2014-01-27 10:34:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2014-01-27 10:54:58)
 
 
liczba odwiedzin: 3184826

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X