☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od środków transportu

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych.
- art. 8 i 9 ust.  1 - Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku -o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2018 , poz. 1445 z późn. zm.  ).

Wymagane dokumenty:

W terminie do dnia 15 lutego danego roku  lub w ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy .Należy złożyć deklarację  DT -1 wraz z załącznikami DT-1A-według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r.  - w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych -załącznik nr 1 i 2 ( Dz. U z 2018 poz. 2436 )  gdzie umieszcza się wykaz  środków transportowych oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę/ fakturę kupna – sprzedaży.
2. Dowód rejestracyjny - do okazania.

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2018r. , poz. 1445 z późn. zm ) oraz Uchwała Nr 86/XV /2015 z dnia 12.11.2015 r. Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie określenia  stawek podatku od środków transportowych ( do pobrania w zakładce: Uchwały podatkowe ).

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy - pokój Nr 8.w godzinach: od poniedziałku do   piątku  w godz. – 8.00-16.00.

Jednostka odpowiedzialna:
- Referat Budżetowo-Finansowy i Planowania – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 8, tel. 29 644 29 77


Uwagi:
A. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 , 3a i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa ( Dz. U z 2015 r., poz. 613 z późn. zmianami ), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

B. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2016   poz.716 z późn. zm ).

Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

C. Wpłaty można dokonywać w kasie urzędu  lub na konto Urzędu Gminy  Małkinia Górna.

 Nr Konta - 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011 – BS w Ostrowi Maz. /Oddział w Małkini Górnej

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce  za pośrednictwem tutejszego organu. ( odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie UG.).

Wytworzył:
Agata Sadowska
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2013-12-23 09:20:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2019-01-03 09:27:55)
 
 
ilość odwiedzin: 3104255

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X