☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od nieruchomości

Dokumenty:

INRL-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Podstawa prawna:

Jednostka odpowiadająca:
Referat Budżetowo- Finansowy i Planowania – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 8, tel. 29 644 29 77

Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w  Ostrołęce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna.
3. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Uwagi:
Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Terminy płatności:

  • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w terminach:
    15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
  • Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest do 15-go dnia każdego miesiąca z wyjątkiem 1 raty płatnej do 31 stycznia danego roku.
    Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 31 stycznia danego roku.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Opodatkowaniu podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1. grunty,
2. budynki lub ich części,
3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest Wójt.

Wytworzył:
Agata Sadowska
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2013-12-23 09:14:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2018-01-11 09:42:05)
 
 
ilość odwiedzin: 3099798

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X