☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie - zawiadomienie stron - o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 627

                                                                    Małkinia Górna, dnia 17 grudnia 2013r.

RSH.6220.7.2013

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. poz. 267 ), w związku z art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) zawiadamia strony postępowania,

- art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 16 grudnia 2013r. wydał decyzję, znak RSH.6220.7.2013 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka - Sokołów Podlaski na odcinku od km 54+849 do km 55+633 w miejscowości Małkinia Dolna, gmina Małkinia Górna, pow. ostrowski woj. mazowieckie " jako bezprzedmiotowe.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°, w terminie do 31 grudnia 2013r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2013-12-18 09:43:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2013-12-18 09:44:28)
 
 
liczba odwiedzin: 3293799

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X