☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie

Małkinia Górna, dnia 21 listopada 2013r.

 

RSH.6220.5.2013

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm. ) zawiadamia się Strony, że Wójt Gminy Małkinia Górna:

1. po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - postanowienie z dnia 7 listopada 2013r. znak WOOŚ-II.4240.1513.2013.MŚ wyrażającego opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy sekcji skrzyżowania z rzeką Bug linii 110 kV Węgrów - Małkinia wraz z montażem przewodu OPGW w obrębie miejscowości Klukowo, Glina i Kiełczew gm. Małkinia Górna nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie ul. Żelazna 79,

00- 875 Warszawa - opinia sanitarna z dnia 7 listopada 2013r. znak ZNS.9022.2.00060.213.MK stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowego przedsięwzięcia,

3. po wydaniu postanowienia z dnia 20 listopada 2013r., znak RSH.6220.5.2013 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

zakończył postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy sekcji skrzyżowania z rzeką Bug linii 110 kV Węgrów - Małkinia wraz z montażem przewodu OPGW w obrębie miejscowości Klukowo, Glina i Kiełczew gm. Małkinia Górna.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2013-11-21 11:25:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2013-11-21 11:26:05)
 
 
ilość odwiedzin: 2418075

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X