☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - przebudowa sekcji skrzyżowania z rzeką Bug linii 110 kV Węgrów - Małkinia

                                                Małkinia Górna, dnia 20 listopada 2013r.

RSH.6220.5.2013

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. poz. 267 )

 

i n f o r m u j ę

 

 

że w dniu 20 listopada 2013r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sekcji skrzyżowania z rzeką Bug linii 110 kV Węgrów - Małkinia wraz z montażem przewodów OPGW w obrębie miejscowości Klukowo, Glina i Kiełczew, gmina Małkinia Górna, zostało wydane przez Wójta Gminy Małkinia Górna postanowienie znak: RSH.6220.5.2013 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°, pokój nr 3.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2013-11-21 11:18:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2013-11-21 11:20:32)
 
 
liczba odwiedzin: 3293641

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X