☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa linii 110 kV Węgrów - Małkinia


                                                               Małkinia Górna, dnia 21 października 2013r.

 

 

RSH.6220.5.2013

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267 ), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

" Wykonaniu przebudowy sekcji skrzyżowania z rzeką Bug linii 110 kV Węgrów - Małkinia wraz z montażem przewodu OPGW " w obrębie miejscowości Klukowo, Glina, Kiełczew gm. Małkinia Górna.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 kpa informację o prowadzonym postępowaniu umieszcza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy Małkinia Górna, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 ( pokój nr 3 ) od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°°.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2013-10-25 10:41:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2013-10-25 10:42:28)
 
 
liczba odwiedzin: 3293849

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X