☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie

                                                    Małkinia Górna, dnia 21 października 2013r.

RSH.6220.3.2013

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. poz. 267 ), w związku z art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) zawiadamia strony postępowania,

- art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 21 października 2013r. wydał decyzję, znak RSH.6220.3.2013 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : " Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami Małkinia Dolna - Sumiężne realizowanego na działkach w obrębie geodezyjnym: Małkinia Dolna, Błędnica, Sumiężne gmina Małkinia Górna " jako bezprzedmiotowe.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°, w terminie do 14 listopada 2013r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2013-10-23 13:32:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2013-10-23 13:33:05)
 
 
liczba odwiedzin: 3293844

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X