☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia Małego Człowieka

Małkinia Górna, dnia 22 października 2013 r.

Nr sprawy: 341/3-21/2013

 

 

wszyscy uczestnicy postępowania
 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp., na „Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia Małego Człowieka”, na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. wybrano oferty firm:

 

 

Dla części nr 1pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia sportowe - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. KAL-SPORT Hurtownia sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów – 75,06 pkt,

 2. NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym – 76,37 pkt,

 3. FHU PROFI-SPORT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów – 100,00 pkt,

 4. EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zychla, ul. Stalowa 89/5, 53-440 Wrocław – 83,16 pkt,

 5. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 96,01 pkt.

 6. Nowa szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź – 80,97 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy FHU PROFI-SPORT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

 

Dla części nr 2 pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia przyrodniczewpłynęły oferty następujących firm:

 1. EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zychla, ul. Stalowa 89/5, 53-440 Wrocław - 100,00 pkt,

 2. Betzold Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73/75, 60-479 Poznań – 99,50 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zychla, ul. Stalowa 89/5, 53-440 Wrocław.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

Dla części nr 3pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia plastyczne – wybrano ofertę Wykonawcy Betzold Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73/75, 60-479 Poznań – 100,00 pkt.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest jedyną ofertą, która wpłynęła dla tej części zamówienia.


 

Dla części nr 4 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych wpłynęły oferty następujących firm:

 1. EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zychla, ul. Stalowa 89/5, 53-440 Wrocław – 100,00 pkt,

 2. Betzold Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73/75, 60-479 Poznań – 76,30 pkt,

Wybrano ofertę Wykonawcy EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zychla, ul. Stalowa 89/5, 53-440 Wrocław.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

 

Dla części nr 5 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce języka angielskiego - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 100,00 pkt,

 2. Nowa szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź – 85,96 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

 

Dla części nr 6 - pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia matematyczne - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zychla, ul. Stalowa 89/5, 53-440 Wrocław – 75,90 pkt,

 2. Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – 100,00 pkt,

 3. Nowa szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź – 97,43 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

 

Dla części nr 7 - pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia sportowe - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. KAL-SPORT Hurtownia sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów – 77,63 pkt,

 2. NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym – 82,47 pkt,

 3. FHU PROFI-SPORT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów – 86,76 pkt,

 4. EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zychla, ul. Stalowa 89/5, 53-440 Wrocław – 79,97 pkt,

 5. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 100,00pkt.

 6. Nowa szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź – 96,90 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

 

Dla części nr 8 - pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia techniczne - wybrano ofertę Wykonawcy Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – 100,00 pkt.

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest jedyną ofertą, która wpłynęła dla tej części zamówienia.

 

 

Dla części nr 9 - pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia muzyczne - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy – 93,65 pkt,

 2. Betzold Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73/75, 60-479 Poznań – 100,00 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy Betzold Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73/75, 60-479 Poznań.

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

 

Dla części nr 10 - pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia teatralne - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy – 86,61 pkt,

 2. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 100,00 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

 

Dla części nr 11 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z wadami postawy – gimnastyka korekcyjna - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. KAL-SPORT Hurtownia sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów – 90,17 pkt,

 2. NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym – 84,26 pkt,

 3. FHU PROFI-SPORT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów – 96,14 pkt,

 4. Nowa szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź – 100,00 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy Nowa szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź.

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

 

Dla części nr 12 - pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia muzyczne - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy – 93,65 pkt,

 2. Betzold Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73/75, 60-479 Poznań – 100,00 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy Betzold Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73/75, 60-479 Poznań.

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

 

Dla części nr 13 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z wadami postawy – gimnastyka korekcyjna - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. KAL-SPORT Hurtownia sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów – 82,19 pkt,

 2. NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym – 91,44 pkt,

 3. FHU PROFI-SPORT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów – 90,10 pkt,

 4. Nowa szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź – 100,00 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy Nowa szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź.

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

 

Dla części nr 14 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy – 97,55 pkt,

 2. FHU PROFI-SPORT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów – 85,42 pkt,

 3. REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska, ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa – 100,00 pkt,

 4. Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – 89,58 pkt,

 5. Nowa szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź – 92,66 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska, ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa.

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

 

Dla części nr 15 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - wybrano ofertę Wykonawcy REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska, ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa – 100,00 pkt.

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest jedyną ofertą, która wpłynęła dla tej części zamówienia.

 

 

Dla części nr 16 - pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia matematyczno-przyrodnicze - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy – 88,79 pkt,

 2. Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – 91,48 pkt,

 3. Nowa szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź – 100,00 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy Nowa szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź.

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

 

Dla części nr 17 - pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia matematyczno-przyrodnicze - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy – 86,13 pkt,

 2. Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – 95,38 pkt,

 3. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 100,00 pkt,

 4. Nowa szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź – 96,83 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

 

Dla części nr 18 - pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia muzyczne - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy – 100,00 pkt,

 2. Betzold Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73/75, 60-479 Poznań – 99,91 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy.

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

 

Dla części nr 19 - pomoce dydaktyczne (sprzęt elektroniczny) zostanie dostarczony do 5 szkół podstawowych z terenu gminy Małkinia Górna - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. „COM” Michał Karczewski, ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa – 100,00 pkt,

 2. PCS SERWIS Marek Góral, ul. J. Kilińskiego 2 lok. 11, 07-300 Ostrów Maz. – 83,85 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy „COM” Michał Karczewski, ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa.

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2013-10-22 08:20:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2013-10-22 12:51:15)
 
 
ilość odwiedzin: 3098923

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X