☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej

                                                                   Małkinia Górna, dnia 10 lipca 2013r.

 

 

RSH.6220.3.2012.2013

 

 

 

 

 

                                         O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. /

 

Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

 

że w dniu 9 lipca 2013r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji LPG o stację paliw płynnych na

działkach nr ewid. 996/16, 996/2, 996/3 w m. Małkinia Górna, gm. Małkinia Górna,

pow. ostrowski, woj. mazowieckie, która zmienia decyzję Wójta Gminy Małkinia Górna

znak: RSH.6220.3.2012 z dnia 19.06.2012r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie

Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, pok. Nr 3, w godz. 8.00 - 16.00

w dniach urzędowania.
 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2013-07-10 13:22:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2013-07-10 13:22:58)
 
 
liczba odwiedzin: 3297773

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X