☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie.
2. Dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości. Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Uwagi:

1. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót organowi właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.
2. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku  meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
3. Powrót z zagranicy należy zgłosić w urzędzie tylko wówczas, gdy nastąpił on przed upływem terminu pobytu.
4. Zgłoszenie zgonu dokonane w Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z pobytu stałego lub czasowego.

Wnioskodawca otrzymuje bezpłatne potwierdzenie dopełnienia obowiązku wymeldowania.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku.

Pliki do pobrania:
- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
- Zgłoszenie wymeldowania miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Wniosek można złożyć:
- osobiście
- przez pełnomocnika

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek gminy  Małkinia Górna nr 24 9823 1021 0100 0169 2001 0011./

Akty prawne dotyczące sprawy:

1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475).
4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j . Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

Sprawę prowadzi i informacji udziela Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr tel. 29 644 29 86.

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2013-05-21 10:01:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2013-05-21 10:02:23)
 
 
ilość odwiedzin: 3104248

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X