☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej.

Małkinia Górna dnia 29.04.2013 r.

INW 341. 01. 2013

 

 

 

uczestnicy postępowania

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 wybrano ofertę firmy: ALDAR Artur Soszyński, ul. Skarbka z Gór 51B lok. 16, 03-287 Warszawa.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt XIX SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów: cena oferty – 100 pkt liczona, wg algorytmu:C = oferta z najniższą ceną : cena oferty badanej x 100, C - ilość punktów obliczona dla badanej oferty.

Złożono dwie oferty.

Oferta nr 1

ALDAR Artur Soszyński, ul. Skarbka z Gór 51B lok. 16, 03-287 Warszawa

Liczba pkt – 100 pkt.

Oferta nr 2

NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o., ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn.

Liczba pkt – 44,6 pkt.

 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr fax. 29 74 55 118.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. wszyscy uczestnicy postępowania

  2. a.a.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2013-04-29 10:09:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2013-04-29 10:13:19)
 
 
ilość odwiedzin: 3097297

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X