☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny - Program usuwania azbestu

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Małkinia Górna

 

o odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla

" Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Małkinia Górna na lata 2012 - 2032 "
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )

 

informuję

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla " Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Małkinia Górna na lata 2012 - 2032 ".

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ust. 1 pkt 2 cytowanej na wstępie ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w programu.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie wyraził opinię, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu Programu usuwania azbestu ( pismo znak: ZNS.9022.1.00005.2013.PK, SW 1779/2013 ).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie również wyraził opinię, o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż realizacja postanowień ww. programu nie spowoduje wystąpienia znaczącego negatywnych oddziaływań na środowisko ( pismo znak: WOOŚ.-I.410.5.2013.JD ).

Po uzyskaniu pozytywnych opinii RDOŚ i PWIS oraz ze względu na fakt, że projekt Programu Usuwania Azbestu stanowi aktualizację dotychczas obowiązującego dokumentu oraz dotyczy obszaru w graniach gminy, postanowiono odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Aktualizacja była konieczna ze względu na niepełne dane pochodzące z poprzedniej inwentaryzacji i potrzeby jej uaktualnienia. Realizacja postanowień zawartych w nowo opracowanym dokumencie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

" Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Małkinia Górna na lata 2012 - 2032 " umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w BIP Urzędu Gminy Małkinia Górna.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2013-04-10 08:37:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2013-04-10 08:38:57)
 
 
liczba odwiedzin: 3293892

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X