☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Wykonywanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2013r"

Małkinia Górna, dn. 2 kwietnia 2013r.

GPI. 271.1.2013

wszyscy uczestnicy postępowania

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

              Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2013 roku” w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010r., poz. 759, z późn. zmianami/, oraz na podst. art. 92 wyżej wymienionej ustawy, wybrano ofertę Firmy Transportowo - Usługowej Mirosław Przesmycki z siedzibą 07-320 Małkinia Górna, ul. M.C. Skłodowskiej 3 jako ofertę najkorzystniejszą – najniższa cena.

Uzasadnienie

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następującego kryterium: cena oferty - 100 pkt, liczona wg algorytmu Wp= Cmin : Cof x 100, gdzie Wp – ilość punktów obliczona dla badanej oferty, Cmin – cena minimalna w złotych, Cof – cena badanej oferty w złotych.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożono dwie oferty.

Oferta nr 1

Firma „DOM - BUD”, Dariusz Chlubicki z siedzibą w Kańkowie 67, 07-320 Małkinia Górna

Liczba pkt.: – 95,30

Oferta nr 2

Firma Transportowo - Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą 07-320 Małkinia Górna, ul. M.C. Skłodowskiej 3,

Liczba pkt.: – 100,00

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 


 


 


 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2013-04-04 13:26:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2013-04-04 13:32:56)
 
 
ilość odwiedzin: 3090393

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X